Skip Navigation Links
PERSONAL
Test 3
Select viewing method:

Set


Vuoden 2010 toinen sytologian laaduntarkkailukierros käsittelee ei-gynekologista irtosolusytologiaa. Esitiedoissa mainitaan potilaan ikä, sukupuoli ja niitä kliinisiä tietoja, joita on ollut käytettävissä. Näytteet ovat etanolifiksoiduista soluista tehtyjä Papanicolaou-värjättyjä solusentrifugivalmisteita tai sivelyjä.

Vastaukset
Kustakin näytteestä kysytään Papanicolaoun luokkien 0 (epäedustava), 1 (normaali), 2 (benigni atypia), 3 (lievästi malignisuspekti), 4 (selvästi malignisuspekti) ja 5 (maligni) mukaista maligniteettiastetta ja spesifistä diagnoosia. Vastaajalla on mahdollisuus myös vapaamuotoiseen huomautukseen. Kierrokseen vastataan suoraan www-sivuilta.

Vaikka käytännön työssä joskus joudutaan antamaan useita diagnoosivaihtoehtoja, pyydetään vastauslomakkeisiin kuitenkin merkitsemään vain yksi diagnoosi tulosten analysoinnin helpottamiseksi.

Laboratoriot voivat lähettää useita tutkijakohtaisia vastauksia tai yhden vastauksen. Kierrokseen on vastattava 10.1.2011 mennessä.

Tulokset
Laboratorio saa postitse tulosteen, jossa vastaukset on ryhmitelty Papanicolaoun luokan ja diagnoosin mukaan. Eri vastauksista ilmoitetaan niiden lukumäärät ja prosenttiosuudet. Myös näytteiden seurantatiedot ja mahdollisen histopatologisen tutkimuksen tulos esitetään.

Vastaajien tulee muistaa, että laaduntarkkailussa ei mitata sytologista tutkimusta lääkärin konsultaationa. Kyseessä on laboratorioiden välinen vertailumittaus, johon on valittu muuttujia, joissa oletetaan esiintyvän vaihtelua eri vastaajien välillä.


Tapaus 1
Mies 69 vuotta. Kystoprostatektomia neljä vuotta aikaisemmin. Nyt otettu virtsaputkesta huuhtelusolut.
Lasi 1
Papanicolaou luokka
Spesifinen diagnoosi
Kommentit
Tapaus 2
Mies 87 vuotta. Oikeassa keuhkossa pyöröatelektaasi. Bronkuksen huuhtelusolut.
Lasi 2
Papanicolaou luokka
Spesifinen diagnoosi
Kommentit
Tapaus 3
Mies 24 vuotta. Lapsena operoitu aortan koarktaatio. Nyt pari viikkoa yskää. Näyte pleuranesteestä.
Lasi 3
Papanicolaou luokka
Spesifinen diagnoosi
Kommentit
Diagnosis & discussion
Tapaus 4
Mies 48 vuotta. Näyte vasemmalle kertyneestä pleuranesteestä.
Lasi 4_1Lasi 4_2Lasi 4_3
Papanicolaou luokka
Spesifinen diagnoosi
Kommentit
Diagnosis & discussion
Tapaus 5
Mies 59 vuotta. Pitkään tupakoinut, verta ysköksissä. Näytteenä bronkoskopian yhteydessä otettu huuhtelunäyte.
Lasi 6
Papanicolaou luokka
Spesifinen diagnoosi
Kommentit
Diagnosis & discussion
Tapaus 6
Mies 82 vuotta. Sairastanut virtsarakon syöpää 13 vuotta. Nyt todettu vasemmassa ureterissa kasvain. Laskettu virtsa.
Papanicolaou luokka
Spesifinen diagnoosi
Kommentit
Diagnosis & discussion
Omat tiedot
Labquality koodi
Kommentteja
Diagnosis & discussionSatu Eklund
satu.eklund@labquality.fi
+358 9 8566 8249